ABC NEWS 13/01: Chính sách mới hàng loạt người Việt tại Mỹ bị hủy bỏ quốc tịch, tước thẻ xanh, trục xuất về nước

Thi hành một cách nghiêm chỉnh theo như lời công bố của ông Tổng Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ dưới đây, thì sau hơn 32 năm liên tục đặc trách Chương Trình Nhập Tịch Hoa Kỳ, tại Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ của tiểu bang California, Texas và hàng loạt bang khác.

Ông đã có dịp hoàn tất các thủ tục pháp lý cho hơn 26 ngàn ứng viên, thuộc 50 quốc gia trên thế giới tuyên thệ nhập tịch tại Tòa Án này.

Theo chính sách sẽ có rất nhiều người Việt Nam ở tiểu bang này nói riêng và các tiểu bang khác sẽ bị thu hồi Quốc Tịch Hoa Kỳ vì đã vi phạm hành động pháp lý nằm trong những trường hợp khác nhau, đã được liệt kê trong bản tin đã được phổ biến.

Trong các diện đoàn tụ từ H.O., Con Lai, Kết Hôn Giả… Ông sẽ có một buổi nói chuyện về đề tài này tại Trung Tâm Tuổi Vàng, Arlington.

Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ tuyên bố họ sẽ bắt đầu tiến trình rà soát lại tất cả các hồ sơ nhập quốc tịch công dân Mỹ.

Nhằm để hủy bỏ quốc tịch của những công dân đã khai man lý lịch, cung cấp thông tin sai sự thật trong đơn thi quốc tịch trong một số trường hợp sau đây:

– Những người đã có các hành vi phạm tội k.h.ủ.n.g b.ố nhưng đã không khai hoặc khai man trong đơn thì nhập tịch

– Những t.ộ.i p.h.ạ.m c.h.i.ế.n tr.a.n.h

– Những t.ộ.i p.h.ạ.m x.âm h.ại t.ình d.ục

– Những t.ộ.i vi ph.ạ.m về n.h.â.n q.u.yền.

Đây là những hồ sơ sẽ bị ưu tiên xem xét để tước bỏ quốc tịch, và tiếp theo là các trường hợp k.hai man, cung cấp thông tin s.a.i s.ự thật trong đơn thi quốc tịch sau đây:

– Không kê khai hoặc khai gian dối các hành vi ph.ạ.m t.ộ.i ngh.i.ê.m tr.ọ.n.g khác đã thực hiện ở bên ngoài hay bên trong nước Mỹ;

– Những hành vi p.h.ạ.m t.ộ.i liên quan đến DUI nhưng không khai báo;

– Là đảng viên của Đ.ả.n.g c.ộ.ng s.ả.n và các tổ chức cực đoan khác hoặc đã từ bỏ Đảng nhưng chưa đủ 10 năm…nhưng không khai báo trong đơn thì nhập tịch.

– Một số trường hợp p.h.ạ.m t.ộ.i khác.

Trong những năm gần đây, có thể đã có một số Đ.ả.n.g v.i.ê.n (CS) sang Mỹ định cư theo các diện Visa bảo lãnh định cư và đầu tư.

Và nhiều người trong số họ đã nhập quốc tịch Mỹ bằng cách không cung cấp thông tin trung thực về việc gia nhập Đảng của họ trong đơn thi nhập tịch. Vậy họ có thể bị tước quốc tịch theo chính sách mới này của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.