Australia 16/8: Bắt giữ trong đêm 3 nữ DHS Việt bán “Trinh tiết” cho ông chủ Úc giá 50,000 AUD

C.ả.n.h s.á.t Melbourne nhận được thông tin khi một căn hộ v.i p.h.ạm luật pháp và ập tới b.ắ.t g.i.ữ trong đó có 3 nữ du học sinh Việt.

Theo thông tin được một công dân Úc báo cáo cục C.ả.n.h s.á.t chính thức b.ắ.t g.i.ữ 6 người bao gồm 3 nữ du học sinh người Việt và 3 công dân Úc.

Các đối tượng đã thực hiện h.à.n.h v.i b.á.n d.â.m tập thể v.i p.hạ.m điều luật tại Úc và v.i ph.ạm điều luật Covid-19 hiện hành đặc biệt hơn nữa các nữ du học sinh Việt khi bị b.ắt đã khai nhận rằng b.án tr.inh tiế.t cho các ông chủ Úc với giá 50,000AUD mỗi người.

Lê Thúy Hạnh một trong 3 nữ du học sinh Việt khai nhận rằng do dịch bệnh ảnh hưởng tới công việc nên đã thực hiện h.à.nh v.i m.u.a b.á.n d.â.m nhằm kiếm tiền trang trải cuộc sống, nhà cửa, điện nước do ảnh hưởng của dịch bệnh và đến ngày gửi tiền về gia đình để trả nợ.

Ba đối tượng là công dân Úc cũng thừa nhận h.àn.h v.i m.u.a b.á.n d.â.m của mình với mỗi nữ du học sinh Việt b.á.n tr.i.n.h t.i.ế.t được 50,000 AUD do cả 3 du học sinh Việt có nhan sắc rất đẹp.

Ba công dân Úc cũng chính là ông chủ chủ 3 nữ du học sinh người Việt. Vì thấy 3 nữ nhân viên Việt xinh đẹp nên chúng tôi đã đề cập vấn đề với cả 3 nữ nhân viên Việt và thực hiện hà.n.h v.i mu.a b.án “T.r.i.n.h t.i.ế.t”.

C.ả.n.h s.á.t cũng đã lập biên bản x.ử p.hạt 6 người mỗi người phạt tới 80,000 AUD mỗi người vì h.ành v.i v.i ph.ạ.m pháp luật đồng thời trục xuất 3 nữ du học sinh Việt đồng thời trục xuất về nước.

Đối với các công dân Úc bị ph.ạt tới 200,000 AUD vì h.à.n.h v.i m.u.a b.á.n d.â.m bất hợp pháp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.