Australia 19/9: Hơn 8000 tiệm Nail Việt ở Melbourne và Sydney bị Health Department tổng kiếm tra đóng cửa hàng loạt

Theo con số thông kê của Health Department xác nhận có khoảng 8000 tiệm Nail Việt trên toàn 2 thành phố Melbourne và Sydney sẽ bị tổng kiếm tra hàng loạt tiệm Nail Việt , nếu vi phạm phải bị đóng cửa ngay lập tức.

Tiệm Nails của chị Anna hôm nay đã bị Health Department kiểm tra sau 4 ngày mở cửa. Không chỉ có lực lượng thanh tra cảnh sát mới đi kiểm tra mùa dịch cúm Covid-19, mà nay còn có Health Department nữa. Nếu khi kiểm tra Health Department thấy tiệm không phòng bị an toàn, thì họ sẽ cho lệnh đóng cửa tiệm Nails ngay.

Khi chị chia sẻ rằng bằng live fb đã có hằng trăm hàng ngàn lượt Share bài viết của chị khi bị Health Department chính thức vào kiểm tra tiệm Nails của chị một cách bất ngờ mà chị không hề hay biết.

Lúc vào kiểm tra khách hàng, manager, thợ Nails gần xong lúc đó mới đến hỏi chủ tiệm mọi người để ý. Health Department yêu cầu sau khi được mở của trở lại phải đáp ứng được các yêu cầu sau của Health Department nếu không muốn bị Shut Down.

Thứ nhất phải có máy kiểm tra thân nhiệt và tất cả các khách hàng khi bước chân vào tiệm Nail đều phải đo thân nhiệt (không giống bình thường như chỉ đeo khẩu trang đang hay dùng tại các tiệm Nail).

Health Department sẽ không hỏi các chủ tiệm Nail mà hỏi các khách hàng đang đợi rằng tiệm Nail có được kiểm tra nhiệt độ cơ thể khi bước vào tiệm không.

Thứ hai phải có và bắt buộc tờ giấy thông báo mọi người trong tiệm Nails phải giữ khoảng các 6 Feet khi tiếp xúc với nhau được đặt trước cửa tiệm và phải có gắn cả dưới nền của tiệm nếu không muốn vi phạm yêu cầu của Health Department.

Thứ ba trước khi bước vào tiệm Nail phải có bảng thông báo các nội dung hay các quy định của của tiệm Nail và phải có chai sát khuẩn đặt dưới để khách hàng sát khuẩn tránh sự lây nhiễm SARS-nCoV-2.

Thứ tư sau khi có bảng thông báo trên phải có form nhỏ để cho khách cầm tay đọc trên 2 mặt các nội quy của chi tiết khi thực hiện các nội quy của tiệm Nail.

Thứ năm mọi người chủ tiệm Nails phải có bằng Barbicide là bằng xác nhận, không chỉ riêng tiệm Nails mà tất cả các thợ Nail đều phải có bằng xác nhận này do Health Department yêu cầu.

Thứ sáu lúc Health Department làm Nail cho khách hàng phải đeo bao tay nếu không đéo bao tay mà làm cho khách hàng yêu cầu này có thể lách luật bằng các nói da tay dị ứng với các bao tay bằng cao su.

Thứ bảy trong form của Health Department yêu cầu tất cả các nội dung trên phải có trong thời gian từ 25/09/2020 đến 05/10/2020 yêu cầu cho tất cả 50 tiểu bang phải có các nội dung này.

Thứ tám tất cả các thợ và các nhân viên trong tiệm Nails phải có khẩu trang và bao tay làm việc bên cạnh đó chai nước xịt khuẩn Covid 2019 phải được CDC chứng nhận.

Nếu vi phạm một số yêu cầu trên Health Department có quyền chính thức cho đóng cửa tiệm vĩnh viễn thông tin rất bỏ ích mọi người thấy hay và chia sẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.