Australia 25/8: Rúng động gia đình 8 người Việt ở Melbourne bị sát hại khi chồng mâu thuẫn bạn thân

8 người, trong đó có 5 trẻ em đã bị b.ắ.n c.h.ế.t ngay tại nhà họ ở vùng Melbourne bang Victoria tối ngày 24/8. N.g.h.i p.h.ạ.m gây ra vụ v.iệ.c đã đ.ầ.u t.h.ú sau 1 giờ l.ẩ.n t.r.ố.n.

Theo AFP, Văn phòng c.ả.n.h s.á.t hạt Carris cho biết, trong lúc t.u.ầ.n t.r.a ở khu dân cư vùng Melbourne, lực lượng a.n n.i.n.h đã phát hiện 8 người trong một gia đình Việt ở Melbourne đã bị b.ắ.n c.h.ế.t.

T.h.i t.h.ể các n.ạ.n n.h.â.n được tìm thấy nằm trên 3 giường ngủ khác nhau trong nhà. Họ bị b.ắ.n rất nhiều p.h.á.t đ.ạ.n. Điều tra viên Craig Clopton cho biết, nhiều người còn bị t.r.ó.i ch.ân t.ay b.ằ.ng dây kim loại.

Trước đó những người t.u.ầ.n t.r.a gọi vào trong nhà nhưng không thấy ai trả lời, rồi họ phát hiện thấy một t.h.i t.h.ể t.r.ẻ em khi nhìn qua cửa sổ.

Sau đó họ tìm cách vào căn nhà. Nghi phạm còn tiếp tục b.ắ.n s.ú.n.g ra ngoài và sau đó b.ỏ c.h.ạ.y. Tuy nhiên theo c.ả.n.h s.á.t Tim Cannon, sau 1 giờ l.ẩ.n t.r.ố.n và được động viên, khuyên nhủ, n.g.h.i p.h.ạ.m đã ra đ.ầ.u t.h.ú.

C.ả.n.h s.á.t xác định được danh tính tên này là Donald Conley, 48 tuổi, người tình một thời của Jackson Tran, 40 tuổi là người phụ nữ bị g.i.ế.t c.h.ế.t trong số 8 n.ạ.n n.h.â.n. Jackson Tran cùng chồng cô và các con đã bị Conley b.ắ.n c.h.ế.t.

Điều tra viên Clopton cho biết: “Đã có mối quan hệ từ trước giữa Conley và Jackson Tran, và ít nhất một trong những đứa trẻ b.ị g.i.ế.t, đứa lớn nhất, có thể là con của n.g.h.i p.h.ạ.m Conley”.

“Động cơ của k.ẻ g.i.ế.t người rõ ràng có liên quan tới những m.â.u t.h.u.ẫ.n với Jackson Tran”, c.ả.n.h s.á.t Cannon nói. “Rõ ràng là anh ta có gì đó b.ấ.t m.ã.n với những việc xảy ra trong đời sống riêng tư cũng như cuộc sống gia đình”.

Theo c.ả.n.h s.á.t, Conley từng có tiền án li.ê.n q.u.a.n đến việc t.ấ.n c.ô.n.g các thành viên trong gia đình. Các vụ việc liên quan tới b.ạ.o l.ự.c g.i.a đ.ì.n.h của Conley bắt đầu ít nhất từ năm 2000. Người này cũng từng đ.e d.o.ạ và t.ấ.n c.ô.n.g Jackson Tran.

C.ả.n.h s.á.t Cannon nói: “Chúng tôi không hiểu, và không thể hiểu động cơ của một người đang tâm c.ư.ớ.p đi s.i.n.h m.ạ.n.g quá nhiều người v.ô t.ộ.i như vậy, nhất là s.i.n.h m.ạ.n.g những đứa trẻ”.

Ông Cannon cho biết c.ả.n.h s.á.t sẽ tiến hành đ.i.ề.u t.r.a k.ỹ lưỡng v.ụ t.h.ả.m s.á.t này.

Những đứa t.r.ẻ bị g.i.ế.t h.ạ.i có độ tuổi từ 6-13. Ba trong số các n.ạ.n n.h.â.n là nữ và 5 người là nam. Tất cả đều được cho là đã bị g.i.ế.t cùng ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.