California 1/7: Nhóm Tú Bà Gốc Việt Ở San Jose Bị Bắt Vì Điều Hành Nhóm Buôn Người Và Mại Dâm

Hôm nay c.ả.n.h s.á.t thành phố San Jose, CA đã thực hiện một cuộc đ.ộ.t k.í.c.h vào nhà thổ ở địa chỉ 1901 S. King Road và 5656 Silver Leaf Road.

Sau cuộc độ.t kí.ch, họ b.ắ.t g.i.ữ được 4 n.g.h.i ph.ạ.m điều hành nhà thổ và 13 người phụ nữ Việt bị ép buộc hành nghề m.ạ.i d.â.m cùng 2 nam giới.

Bốn nghi phạm bao gồm Monica “Amy” Hồ Tiên Diên, 47 tuổi, ông Richard Yoo, 40 tuổi, bà Nguyễn Thị Thu, 57 tuổi và Kimberly Nguyễn, 68 tuổi. Những người này bị đưa về nhà tù quận Santa Clara thực hiện các thủ tục pháp lý.

Trong bốn n.g.h.i phạ.m, c.ả.n.h s.á.t cho rằng Monica “Amy” Hồ Tiên Diên là tú bà chăn dắt m.ạ.i d.â.m với các cáo bu.ộc bu.ôn ngườ.i và cung cấp phụ nữ m.ạ.i d.â.m.

Được biết, c.ả.n.h s.á.t đã chuyển bà ta về gia.m gi.ữ tại nhà tù Elmwood Correctional Facility ở thành phố Milpitas với mức phí tại ngoại lên tới $600,000.

Hai “tú bà” còn lại là Nguyễn Thị Thu và Kimberly được cho là quản lý hai nhà thổ bị b.u.ộ.c tội buô.n b.án, chăn dắt m.ạ.i d.â.m và điều hành nh.à chứ.a..

Nghi phạm Richard Yoo còn lại bị b.u.ộ.c t.ộ.i về cung cấp người m.ạ.i d.â.m và tấn công bằng v.ũ k.h.í có thể gây ch.ế.t ngườ.i.

Các nạn nhân buôn người, ép buộc m.ạ.i d.â.m có độ tuổi từ 24 đến 54 tuổi. Hiện tại, họ đã được giao cho cơ quan chuyên hỗ trợ cho n.ạ.n n.h.â.n b.u.ô.n n.g.ư.ờ.i.

C.ả.n.h s.á.t kêu gọi ai có thêm thông tin về vụ việc có thể gọi 408-277-4102 hoặc email cho c.ả.n.h s.á.t tại stopslavery@sanjoseca.gov.

Còn những ai không muốn tiết lộ danh tính có thể gọi số 408-947-STOP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.