Hàn Quốc 03/09: Chính thứ hỗ trợ 3 triệu Won từ chương trình 근로장려금 반기 tới lao động Việt E-7, E-9, Thăm thân…vv

Hàn Quốc chính thức hỗ trợ cho toàn bộ các công dân kể cả các công dân lao động ngoại quốc thuộc các diện E-9, E-7, thăm thân kể cả các lao động bất hợp pháp cũng thuộc đối tượng được trợ cấp tiền theo chính sách làm việc 근로장려금 반기.

Chính phủ Hàn Quốc quyết định hỗ trợ tất cả các lao động 근로장려금 반기 theo chính sách mới từ ngày 01/09 đến ngày 15/09 sẽ tiến hành cho phép tất cả các đối tượng đăng kí online.

Được biết chính sách chi cấp nguồn cung ứng vào tháng 12 sẽ phân bổ trực tiếp vào tài khoản của những công dân đăng kí.

Chính phủ ngày 03/09 đã nhóm họp và thảo luận về kế hoạch hỗ trợ theo chương trình 근로장려금 반기.

Đối tượng hỗ trợ lần này gồm 5,8 triệu người, các đối tượng cụ thể có đi làm công ty, nhà đơn thân thu nhập năm dưới 2천만원, nhà 2 vk ck mà có 1 người đi làm dưới 3천만원, nhà 2 vk ck đều đi làm thì dưới 4천만원, tài sản dưới 2억원.

Các lao động ngoại quốc sẽ được nhận khoản tiền này đầy đủ vào tháng 12 chính sách ưu tiên và sẽ nhận 35% số tiền 3 triệu Won từ chương trình 근로장려금 반기 số còn lại sẽ nhận được trong tháng 5 của năm 2022.

Ngoài ra, Chính phủ đang xem xét phương án hoãn nộp bảo hiểm xã hội, tiền điện cho các lao động Việt khó khăn trong khoảng ba tháng khi sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc.

Chính phủ cũng sẽ xúc tiến phương án hỗ trợ từ 150.000 won tới 200.000 won/tuần cho các bà mẹ đang nuôi con gặp khó khăn về Covid-19.

Các công dân ngoại quốc được chủ nhà giảm tiền thuê nhà sẽ được ưu đãi về thuế.

Kế hoạch phân phối tại các địa phương sẽ chính thức được bắt đầu từ ngày 01/12/2021 khi trước đó được Tổng thống Moon Jae in thông qua tại cuộc họp Nội các và cuộc họp của Ủy ban đối sách kinh tế khẩn cấp trung ương.

Đảng cầm quyền đặt mục tiêu chi trả tiền 근로장려금 반기 đến tháng năm sau. Mặt khác, Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Noh Young-min cho biết Hàn Quốc sẽ chính thức đẩy mạnh tiêm phòng vắc-xin COVID-19 cho đội công dân đặc biệt các công dân ngoại quốc từ tháng 01/10/2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.