TVBS NEWS 10/10: Thái Anh Văn cho phép lao động Việt sinh con mẹ được nhập tịch, trợ cấp 50 vạn Đài tệ cho sản phụ

Chính phủ Đài Loan đã quyết định từ 20/10 khi sinh người mẹ sẽ được nhập tịch và tiền trợ cấp khuyến khích sinh cho sản phụ là 50 vạn Đài tệ.

Tình hình dân số già hoá đang ngày càng tăng nên chính phủ Đài Loan đã đưa ra rất nhiều chính sách để trợ cấp cho trẻ và khuyến khích sinh nở tại nước này.

Vào ngày 10 tháng 10 Uỷ ban Y tế và Phúc lợi Quốc hội đã tổ chức một cuộc họp chung đồng ý cho phép các bà mẹ được phép nhập tịch khi sinh con và tăng ngân sách cho trợ cấp cho trẻ em và các ưu đãi sinh con cho năm tới.

Ưu đãi cho việc sinh con và trợ cấp trẻ em sẽ được hoàn thành sau khi thảo luận về chính sách, ngân sách đặc biệt của Quốc hội. Kể từ 20/10 sau chính phủ sẽ cấp quốc tịch cho các bà mẹ.  Đây là lần đầu tiên chính phủ quyết định chính sách và chi trả tiền mặt khi sinh.

Để làm được điều này chính phủ đã quyết định chi 103.1 tỉ Đài tệ. Bộ Y tế và Phúc lợi đã dự đoán rằng trong số 330.000 thai phụ dự sinh vào năm tới . Đồng thời chính phủ cũng tăng thời gian trợ cấp cho trẻ lên.

Nếu như trước đây với những gia đình có thu nhập dưới 90% thu nhập bình quân đầu người sẽ được hỗ trợ 5 vạn Đài tệ một tháng đến khi trẻ 6 tuổi thì sẽ tăng lên đến 9 tuổi.

Ưu đãi cho việc sinh con và trợ cấp trẻ em sẽ được hoàn thành sau khi thảo luận về ngân sách đặc biệt của Quốc hội. Đối với người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và tại Đài Loan nói riêng thì vấn đề quốc tịch hết sức quan trọng.

Việc họ còn hay không còn giữ quốc tịch Việt Nam, cũng như đã được nhập Đài Bắc, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Đài Loan, đã có những chia sẻ xoay quanh vấn đề quốc tịch của người Việt Nam tại Đài Loan hiện nay.

Bà Phạm Thu Hằng nhận quyết định công nhận Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Đài Loan.

PV: Xin chị chia sẻ về chính sách của Đài Loan trước đây và hiện nay đối với vấn đề song tịch/đa tịch. Đối với người Việt Nam tại Đài Loan, có những lợi ích gì trong việc thực hiện chính sách song tịch/đa tịch của Đài Loan?

Bà Phạm Thu Hằng: Đài Loan sau khi thiết lập chính phủ vào năm 1948 vẫn duy trì chế độ một quốc tịch. Chế độ này duy trì mãi cho đến tận ngày 4/12/2019 mới sửa đổi luật quốc tịch và bắt đầu thi hành từ ngày 20/10/2022 cho phép song tịch với một số đối tượng.

Theo luật quốc tịch Đài Loan, trong vòng 1 năm phải thôi quốc tịch nước ngoài (điều 10, khoản 1),

nhưng đối với một số đối tượng nhập tịch Đài Loan không cần thôi quốc tịch nước ngoài mà chỉ cần ký cam kết không sử dụng quốc tịch nước ngoài ở Đài Loan thì sẽ được giữ hai quốc tịch.

Một số đối tượng được áp dụng giữ 2 quốc tịch:

Một là, người xin nhập quốc tịch Đài Loan là chồng (vợ) của người Đài Loan, đời sống hôn nhân tiếp diễn 2 năm trở lên và có địa chỉ ở Đài Loan hoặc là kết nước),

người được công nhận đóng góp cho lợi ích quốc gia bằng năng lực ưu tú trong các lĩnh vực đặc định như: khoa học, kinh tế, văn hóa, thể dục thể thao…

Hai là, người xin trở lại quốc tịch Đài Loan có công lao đặc biệt cho Đài Loan hoặc được công nhận đóng góp cho lợi ích quốc gia bằng năng lực ưu tú trong các lĩnh vực đặc định như khoa học, kinh tế, văn hóa, thể dục thể thao…

Ba là, người được xin ra ở Đài Loan nhưng trước khi thành niên được nhận làm con nuôi ở nước ngoài, có quốc tịch nước ngoài, sinh sống ở nước ngoài rồi xin trở lại quốc tịch Đài Loan.

Bốn là, người gốc Đài Loan, định cư ở nước ngoài, đến 65 tuổi xin trở lại quốc tịch Đài Loan về sống định cư tại Đài Loan.

Sáu là, người muốn thôi quốc tịch nước ngoài nhưng do pháp luật của nước đó không cho phép thôi quốc tịch. mẹ là người Đài Loan và có cha hoặc mẹ là người nước ngoài

, mà nước ngoài đó có luật quốc tịch cho phép con cái của công dân nước đó được 2 quốc tịch.

Ví dụ Việt Nam, theo Luật Quốc tịch điều 23 khoản 5, mục a thì những phụ nữ Việt Nam lấy chồng Đài Loan nếu vẫn giữ quốc tịch Việt Nam mà có con,

thì những đứa con đó nếu nộp đơn đăng ký xin quốc tịch Việt Nam thì sẽ được chấp nhận, vì đã có quốc tịch Đài Loan rồi nên những đứa trẻ này sẽ mang 2 quốc tịch Việt Nam và Đài Loan.

Những đứa trẻ có 2 quốc tịch này khi đến tuổi 20, trong vòng 2 năm từ 20 tuổi đến 22 tuổi, phải chọn lựa 1 trong 2 quốc tịch, nếu muốn giữ quốc tịch Đài Loan,

không muốn thôi quốc tịch nước ngoài, chỉ cần ký giấy cam kết không sử dụng quốc tịch nước ngoài trên đất Đài Loan.

Đối với những đối tượng này mà là nam giới, thường thì thời điểm trước 20 tuổi này là thời điểm quyết định có đi lính hay không, nếu quyết định đi lính theo nghĩa vụ quân sự do nhà nước quy định để làm tròn trách nhiệm công dân Đài Loan.

Thì chỉ việc ký giấy cam kết không sử dụng quốc tịch nước ngoài ở Đài Loan, thì vẫn giữ được 2 quốc tịch, còn không muốn đi lính, đối tượng này có thể nộp đơn đăng ký xin thôi quốc tịch Đài Loan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.