TVBS NEWS 22/11: Tổng truy quét bắt giữ thành công 158 lao động BHP Việt tại các công trường, nông trại

C.ả.n.h s.á.t Đài Loan vào sáng 8h30 sáng nay bắt đầu kiểm tra và tr.uy b.ắt lao động bất hợp pháp thông qua hệ thống “điều tra thông tin,

thời hạn cư trú của người nước ngoài” bằng phần mềm được cài đặt trên điện thoại.

Với số lượng trên 10.000 lao động bất hợp pháp Việt (illegal immigrants) và con số này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt bởi thị trường việc làm màu mỡ và công tác quản lý lao động có phần nhẹ tay.

Chiều hôm nay C.ả.n.h s.á.t triển khai chương trình xác định IP các số điện thoại được cung cấp bởi các nhà mạng bán ra và đang hoạt động tr.u.y qu..ét bắt giữ thành công 158 lao động BHP Việt.

Các lao động được áp giải về sở C.ả.n.h s.á.t tại các địa phương để lấy lời khai. Một điều đáng lo ngại cho bất ổn xã hội, tình trạng tội phạm cũng như việc làm và an ninh nội địa Đài Loan.

Bấy lâu nay, việc kiểm tra thông tin và thời hạn cư trú của người nước ngoài được thực hiện bởi các văn phòng quản lý xuất nhập cảnh để ngăn chặn sự gia tăng số lượng lao động bất hợp pháp.

Kéo theo những hệ luỵ khôn lường như tình trạng gia tăng t.ộ.i phạ.m, t.ệ n.ạn xã hội cũng như những bất cập trong đời sống do các đối tượng bất hợp pháp gây ra.

Bộ Tư pháp đã phối hợp cùng C.ả.n.h s.á.t một số khu vực thực hiện thử nghiệm thực tế bắt giữ thành công khi sử dụng hệ thống định vị IP bởi nhà mạng .

để kiểm tra tư cách cư trú của lao động nước ngoài có tên gọi là “Hệ thống điều tra thông tin, thời hạn cư trú người nước ngoài “.

Thông qua hệ thống kiểm tra IP được các nhà mạng cung cấp, C.ả.n.h s.á.t và các nhà quản lý dùng biện pháp nghiệp vụ như nhập số CMND người nước ngoài.

số hộ chiếu hoặc ngày nhập cảnh thì có thể biết người đó đang là hợp pháp hay bất hợp pháp.

C.ả.n.h s.á.t cho biết rằng sau khi kết thúc ngày thử nghiệm hôm nay sẽ triển khai trên diện quy mô rộng lớn nhằm bắt giữ các lao động BHP để giảm bớt nguồn thuế thất thoát của Chính phủ.

Bộ Tư pháp đã quyết định bắt đầu từ trung tuần tháng 03 tất cả các lao động BHP sẽ bị tr.uy b.ắt thường xuyên sẽ kiểm tra IP cung cấp tới C.ả.n.h s.á.t áp dụng trên toàn đất nước Đài Loan.

Để bất cứ khi nào hay nơi đâu cần thiết, C.ả.n.h s.á.t và các nhà quản lý đều có thể áp dụng nhằm kiểm tra thời hạn cư trú cũng như bắt giữ những lao động bất hợp pháp.

Hệ thống phần mềm kiểm tra thời hạn cư trú đối với người nước ngoài lần này là một bước đột phá lớn.

Nó như một cú cú đấ.m mạnh, đá.nh thẳng vào nhóm lực lượng bất hợp pháp đang gây ra những bất ổn trong thị trường lao động hiện nay của Đài Loan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.