CDC Đài Loan: Xác nhận 75 người Việt dương tính với mai thúy Bar Thái OK ở Đào Viên cải tạo tới 5 năm

Theo cơ quan xác nhận CDC Đài Loan cho biết qua quá trình kiểm tra nước tiểu của tất cả 96 người trong quán Bar Thai OK chính thức đều d.ư.ơ.n.g t.í.n.h với m.a.i t.h.ú.y.

Đặc biệt hơn trong đó có tới 75 lao động Việt 50 nam và 25 nữ tất cả kiểm tra giấy tờ đều là các lao động bất hợp pháp t.r.ố.n ra ngoài làm việc.

Người trốn ra ngoài với thời gian cao nhất tới 5 năm, người ít nhất 2 tháng. Sự việc được c.ả.n.h s.á.t Đài Loan phát giác vào tối ngày 29/03 quán Bar Thai OK ở gần ga xe lửa Đào Viên ( Taoyuan ) bị c.ả.n.h s.á.t đ.ộ.t n.h.ậ.p, phát hiện có người sử dụng c.h.ấ.t c.ấ.m như :

T.h.u.ố.c l.ắ.c, m.a.i t.h.ú.y, giam giữ 5 người tại h.i.ệ.n t.r.ư.ờ.n.g và 91 người còn lại được dẫn đi xét nghiệm nước tiểu.

C.ả.n.h s.á.t cho biết,trong những người tham gia quán Bar hôm đó, còn có một lao động Việt Nam thuộc diện tình nghi g.i.ế.t n.g.ư.ờ.i đang bị t..ru.y n.ã.

C.ả.n.h s.á.t đột nhập quán bar ở Đào Viên cho biết những người bị đưa về đồn c.ả.n.h sát gồm quốc tịch: 75 người Việt Nam , 6 người Thái Lan ,15 người Đài Loan.

Trong đó có 1 người thuộc diện t.ì.n.h n.g.h.i g.i.ế.t người bị t.r.u.y n.ã Việt Nam, 75 người lao động bất hợp pháp ( không nói rõ quốc tịch ), 5 người do trên người có chất kích thích nên c.ả.n.h s.á.t tạm nghi t.ộ.i cung cấp m.a t.ú.y, chất k.í.c.h t.h.í.c.h.

Quán bar này đã từng bị dò xét vì c.ả.n.h s.á.t nghi ngờ có sử dụng c.h.ấ.t k.í.c.h thích tại hiện trường nên lần này, c.ả.n.h s.á.t đợi thời cơ đột nhập.

Hiện tại c.ả.n.h s.á.t giam giữ số lượng người dương tính với m.a.i t.h.ú.y và sẽ chính thức trục xuất vĩnh viễn về nước cũng như phạt tới 5 vạn Đài tệ sau quá trình cải tạo tại Đài Loan có thể tới 5 năm.

Ngoài ra, c.ả.n.h s.á.t xác định được chủ sở hữu quán Bar thông tin khách hàng riêng chủ sở hữu sẽ bị phạt từ 10 vạn cho đến 100 vạn Đài tệ và cấm kinh doanh quán bar  vĩnh viễn.

loading...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *